Teza de licenta - Probleme de topică în structurarea enunțurilor - ID:05181 - Volum 69 pagini


 Categoria : Filologie  Download gratuit :

INTRODUCERE

1. NOTE ASUPRA ENUNŢULUI CA UNITATE COMUNICATIVĂ
1.1 Enunțul și componentele sale în limba română
1.2 Enunțul din perspectiva comunicării
1.3 Legătura dintre enunț și propoziție
1.4 Clasificarea enunţurilor

2. TOPICA ÎN LIMBA ROMÂNĂ
2.1. Caracterul linear al limbajului şi ordinea cuvintelor
2.2 Topica şi segmentarea binară a propoziţiei
2.3. Tendinţe comunicative în interpretarea topicii
2.4. Structura informaţională a enunțului şi topica

3. PARTICULARITĂȚI ALE TOPICII ÎN LIMBA ROMÂNĂ
3.1 Topica gramaticală și tipologia lingvistică
3.2 Particularităţile topicii obiective în enuțuri
3.2.1. Topica directă cu valoare obiectivă
3.2.2 Topica inversă cu valoare obiectivă
3.3. Particularităţile topicii subiective
3.3.1. Tipologia topicii subiective
3.3.2. Topica directă cu valoare subiectivă
3.3.3. Topica inversă cu valoare subiectivă
3.4. Factori care determină tipul de topică în enuțuri

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE