Teza de licenta - Noile tendințe din argoul tinerilor - ID:05183 - Volum 55 pagini


 Categoria : Filologie  Download gratuit :

INTRODUCERE

Capitolul I. INFLUENŢE ALE ARGOULUI ŞI JARGONULUI ÎN LIMBAJUL TINERILOR

1.1. Argoul. Provenienţă și evoluţie
1.2. Expresivitatea și dinamica argoului
1.3. Tendinţe noi din argoul tinerilor ca oglindă a schimbărilor sociale

Capitolul II. LIMBAJUL TINERILOR – ÎNCIFRARE A REALITĂŢII. STUDIU DE CAZ
2.1. Derivatele sufixale din argoul tinerilor
2.2. Aspecte metaforice în argoul tinerilor de azi
2.3. Stilistica argoului în conversațiile tinerilor
2.3.1. Nivelul morfologic
2.3.2. Flexiunea nominală
2.3.3. Flexiunea verbală
2.3.4. Interjecţii
2.3.5. Nivelul sintactic
2.3.6. Nivelul lexical

Concluzii
Bibliografie