Teza de doctor - Stratificarea funcţional-stilistică a lexicului limbii române şi prezentarea lui lexicografică - ID:05186 - Volum 242 pagini


 Categoria : Filologie  Download gratuit :

ADNOTARE (în română, engleză şi rusă)...........7
LISTA ABREVIERILOR............................................10
INTRODUCERE......................................................12

1. MODALITĂŢI DE SISTEMATIZARE A LEXICULUI LIMBII ROMÂNE

1.1. Preliminarii.............................................................................................................................19
1.2. Problema sistemului ȋn lexic...................................................................................................20
1.3. Factori de organizare a vocabularului.....................................................................................28
1.4. Sistematizarea semantică a lexicului limbii romȃne...............................................................31
1.5. Sistematizarea etimologico-derivativă a lexicului limbii romȃne .........................................33
1.6. Sistematizarea funcțional-stilistică a lexicului limbii romȃne ...............................................37
1.7. Concluzii la capitolul 1.........................................................................................................39

2. STRATIFICAREA FUNCŢIONAL-STILISTICĂ A LEXICULUI LIMBII ROMÂNE
2.1. Probleme generale...................................................................................................................41
2.2. Stratificarea temporală a lexicului..........................................................................................47
2.2.1. Vocabularul neologic...........................................................................................................47
2.2.2. Vocabularul arhaic...............................................................................................................54
2.3. Stratificarea teritorială (spaţială) a lexicului........................................................................57
2.3.1. Vocabularul regional (provincialismele).............................................................................57
2.4. Stratificarea socială a lexicului...............................................................................................64
2.4.1. Vocabularul argotic..............................................................................................................65
2.4.2. Termenii de jargon...............................................................................................................68
2.4.3. Vocabularul meseriilor populare (profesionalismele).....................................................69
2.4.4. Lexicul vulgar (licenţios, indecent, injurios).......................................................................70
2.4.5. Termenii tehnici și știinţifici................................................................................................71
2.5. Concluzii la capitolul 2.........................................................................................................72

3. DESCRIEREA LEXICOGRAFICĂ A LEXICULUI ROMÂNESC ÎN FUNCŢIE DE STRATIFICAREA LUI STILISTICĂ
3.1. Principii teoretice....................................................................................................................74
3.2. Articolul de dicţionar..............................................................................................................77
3.3. Remarcile stilistice.................................................................................................................81
3.4. Lexicul cu coloratură stilistică................................................................................................83
3.5. Valoarea exemplelor ȋn prezentarea lexicografică a unităţilor de vocabular..........................88
3.6. Descrierea lexicografică a lexicului cu coloratură stilistică...................................................89
3.7. Descrierea lexicografică a lexicului neologic........................................................................94
3.8. Descrierea lexicografică a lexicului arhaic...........................................................................103
3.9. Descrierea lexicografică a lexicului regional........................................................................110
3.10. Descrierea lexicografică a lexicului argotic........................................................................118
3.11. Descrierea lexicografică a lexicului de jargon....................................................................119
3.12. Descrierea lexicografică a lexicului neutru din punct de vedere stilistic...........................121
3.13. Concluzii la capitolul 3.....................................................................................................123

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI.................125
BIBLIOGRAFIE................................................................128
ANEXE............................................................................145