Teza de an - Evoluția literaturii române în Basarabia postbelică - ID:05189 - Volum 36 pagini


 Categoria : Filologie  Download gratuit :

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTE ISTORIOGRAFICE PRIVIND DEZVOLTAREA LITERATURII BASARABENE

1.1. Contextul istorico-cultural al dezvoltării literaturii postbelice din Basarabia
1.2. Tema și esteticul literaturii postbelice basarabene
1.3. Receptarea literaturii din Basarabia postbelică în spațiul cultural românesc

CAPITOLUL II. EVOLUȚIA LITERATURII POSTBELICE BASARABENE
2.1. Primii ani ai literaturii postbelice basarabene
2.2. Activitatea poeţilor şi a scriitorilor basarabeni în vederea păstrării limbii române
2.3. Noua orientare literară în Republica Moldova

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE