Teza de master - Valorificarea strategiilor de învățare centrate pe elev la orele de limba și literatura română - ID:05191 - Volum 71 pagini


 Categoria : Filologie  Download gratuit :

INTRODUCERE ……3

Capitolul I. Strategiile de învățare centrate pe elev – abordări teoretice ......... 8

1.1. Aspecte generale privind strategia de învățare centrată pe elev – componentă de bază a unității didactice fundamentale ……...8
1.2. Probleme specifice în demersul proiectării, organizării, desfășurării și evaluării lecției din perspectiva utilizării strategiilor de învățare centrate pe elev….19
1.3. Orientări și tendințe moderne privind valorificarea strategiilor de învățare centrate pe elev ……… 23
1.4. Managementul lecției moderne de limba și literatura română din perspectiva valorificării strategiilor de învățare centrate pe elev .....31
Concluzii la capitolul I ………37

Capitolul II. Proiectarea și validarea experimentală a condițiilor psihopedagogice de valorificare a strategiilor de învățare centrate pe elev la orele de limba și literatura română .......40
2.1. Designul experimental privind valorificarea strategiilor de învățare centrat pe elev .........40
2.2. Condiții psihopedagogice de implementare a strategiilor de învățare centrate pe elev în cadrul lecțiilor moderne de limbă și literatură română la treapta liceală. Aplicații pe nuvela „Ultima lună de toamnă” de Ion Druță ........45
2.3. Impactul implementării programului experimental axat pe utilizarea strategiilor de învățare centrat pe elev .....54
Concluzii la capitolul II ..............................................................................56

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI .................................58
BIBLIOGRAFIE ...............................................................................60
ANEXE ...........................................................................................64