Comandă o teză la specialitățile: filologie, limba și literatura română, comunicare, precum și pentru alte domenii și teme, pentru studenții la filologie.

Teza de licenta - Istorisme și arhaisme în romanul “Frații Jderi” - ID:05107 - Volum 59 pagini

INTRODUCERE............3
 
Capitolul I: ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND ISTORISMELE ȘI ARHAISMELE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

I.1 Definirea conceptelor de arhaism și istorism.......6
I.2 Tipuri de arhaisme și istorisme în literatura de specialitate....12
I.3 Valori expresive ale arhaismelor și ale istorismelor..................18
I.4 Arhaisme și istorisme în vocabularul limbii române.......22 
 
Capitolul II: CARACTERISTICILE FAPTELOR DE LIMBĂ ÎN FRAȚII JDERI
II. 1 Limba și stilul lui Mihail Sadoveanu.........26
II. 2 Arhaisme și istorisme în "Frații Jderi”………30
II. 3 Valoarea stilistică a regionalismelor și a cuvintelor populare...38 

CONCLUZII GENERALE................44
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE........47
ANEXE........49-58

Teza de master - Personaje şi limbaje în „Singur în faţa dragostei” de Aureliu Busuioc - ID:05106 - Volum 80 pagini

Introducere
 
Capitolul I. Particularităţi ale limbajului romanului

1.1. Funcţiile limbajului
1.2. Limbaj poetic / limbaj nepoetic
1.3. Limbajul prozei/limbajul poeziei
1.4. Narator / naratar / personaje
1.5. Limbaje în roman: narator şi personaje 
 
Capitolul II. Personaje şi limbaje în romanul „Singur în faţa dragostei” de Aureliu Busuioc
2.1. Personajele şi caracterizarea lor
2.2. Personajele si limbajele lor 
 
Capitolul III. Aplicaţii

3.1. Proiect didactic
3.2. Fisa de lectura
3.3. Dictionar de personaje
 
Concluzii
Bibliografie

Teza de licenta - Analiza pleonasmelor in mass-media - ID:05105 - Volum 68 pagini

INTRODUCERE 
 
CAPITOLUL 1 Repere teoretice privind pleonasmul

1.1 Greșeala și tipurile de greșeli
1.2 Opinii privind conceptul de pleonasm în lingvistică.
1.3 Asemănări și deosebiri între pleonasme și structuri pleonastice
1.4 Tipuri de pleonasme
 
CAPITOLUL 2 STRUCTURILE PLEONASTICE ÎN MASS-MEDIA CONTEMPORANĂ
2.1. Stil șilimbaj în mass-media
2.2 Aspecte ale limbii romane contemporane în presa scrisa
2.3 Structurile pleonastice in mass-media 
 
CONCLUZII
BIBILIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Motive poetice in creatia lui Mihai Eminescu si Grigore Vieru - ID:05104 - Volum 64 pagini

INTRODUCERE 
 
CAPITOLUL 1 CONCEPTE ȘI FUNDAMENTE TEORETICE ÎN ABORDAREA CREAȚIEI LUI M.EMINESCU ȘI GRIGORE VIERU

1.1 Unitatea organică a operei lui Grigore Vieru și apoeziei eminesciene
1.2 Conceptele de frumos și adevăr în poezie. Categorii etice formulate poetic
1.3 Importanţa valorilor în creația lui M.Eminescu și Grigore Vieru
1.4. Basarabia în lirică poeților Grigore Vieru și Mihai Eminescu
 
CAPITOLUL 2 MOTIVE POETICE COMUNE ÎN CREAȚIA LUI LUI M.EMINESCU ȘI GRIGORE VIERU
2.1 Motive filosofice şi lirice comune
2.2 Cosmologia în opera eminesciană și în opera lui Grigore Vieru
2.3 Iubirea în opera eminesciană și în opera lui Grigore Vieru.
2.4 Natura în opera eminesciană și în opera lui Grigore Vieru.
 
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIEINTRODUCERE 

Teza de licenta - Traditii etno-folclorice in sarbatorile de iarna - ID:05103 - Volum 61 pagini

Introducere
 
CAPITOLUL I. POEZIA OBICEIURILOR CALENDARISTICE
1.1. Datinile de iarnă
1.2. Poezia muncii agrare
1.3. Obiceiurile de familie
 
CAPITOLUL II. FOLCLORUL OBICEIURILOR PRACTICATE ÎN CADRUL SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ
2.1. Obiceiul colindatului și colindele
2.2. Plugușorul – poesía urărilor de Anul Nou
2.3. Caracterizarea obiceiurilor simbolico-magice: Chiraleisa, Semănatul, Sorcova, Vasilca 
 
CAPITOLUL III. TEATRUL FOLCLORIC
3.1. Jocuri cu măști zoomorfice
3.2. Alaiuri fără subiect închegat
3.3. Piese cu subiect închegat
 
Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Folclorul obiceiurilor de iarna - ID:05102 - Volum 71 pagini

UN PRIM CUVÂNT…
 
CAPITOLUL I. INCURSIUNE ÎNFOLCLOR ŞI ÎNFOLCLORISTICA ROMÂNEASCĂ pag. 5

1. SCURTE PRECIZĂRI TERMINOLOGICE……………………pag. 6
2. DOMENIUL DE STUDIU AL FOLCLORULUI……………….pag. 7
3. ÎNCEPUTURILE FOLCLORISTICII ROMÂNEŞTI………pag. 10 

CAPITOLUL II. FOLCLORUL OBICEIURILOR ………pag. 14
1 CICLUL OBICEIURILOR CALENDARISTICE………pag. 16 

CAPITOLUL III. POEZIA OBICEIULUIDE CRĂCIUN………pag. 19
1 POEZIA URĂRILORDE MOŞ – AJUN (noaptea de 23-24 decembrie a fiecărui an)....pag.21
2. POEZIA OBICEIULUI DE CRĂCIUN………pag. 24
3. POEZIA URĂRILORDE ANULNOU (pluguşorul şi jocurile mascaţilor).....pag.36
4 URĂRILE DE „SORCOVĂ”……………………pag.54 

 
CAPITOLUL IV. MĂŞTILE POPULARE ALE OBICEIURILOR DE IARNĂ…pag.57
1 MĂŞTILE INTEGRALE ………pag.60
2 MĂŞTILE REDUCTIVE…………pag. 65 

CONCLUZII ……………pag.67
BIBLIOGRAFIE………pag. 70

Teza de doctorat - Obiceiurile, traditiile si sarbatorile calendaristice ale bulgarilor din Republica Moldova - ID:05101 - Volum 198 pagini

АННОТАЦИИ...................................5
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ..................8
ВВЕДЕНИЕ ....................................9

1. ИЗУЧЕНИЕ КАЛЕНДАРНОЙ ОБРЯДНОСТИ БОЛГАР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В XIX – НАЧ. XXI ВВ. …18

1.1. Традиционный болгарский народный календарь: его изучение и состав …18
1.2. Календарная обрядность болгар Республики Молдова в источниках и научной литературе ….…22
1.3. Выводы по главе 1. ...38

2. КАЛЕНДАРНАЯ ОБРЯДНОСТЬ БОЛГАР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ....40
2.1. Методология исследования календарной обрядности болгар Республики Молдова…….40
2.2. Зимние праздники, обряды и обычаи............50
2.3. Летние праздники, обряды и обычаи.............76
2.4. Выводы по главе 2 ……..................................84

3. СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАЛЕНДАРНОЙ ОБРЯДНОСТИ БОЛГАР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА И РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИЯ………86
3.1. Сравнительно-историческая характеристика календарной обрядности болгар на примере «материнских» и «дочерних» поселений…86
3.2. Рудименты дохристианских народных представлений болгар Республики Молдова и Республики Болгария в некоторых календарных праздниках и обрядах……123
3.3. Выводы по главе 3 …...……145

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ .........148
БИБЛИОГРАФИЯ ..........................................151
ПРИЛОЖЕНИЯ ………………………………………166

Teza de licenta - Problema avarismului in romanele lui Eugen Barbu - ID:05100 - Volum 50 pagini

INTRODUCERE
 
CAPITOLUL 1. PROBLEMA AVARISMULUI ÎN LITERATURĂ:ASPECTE DE INTERPRETARE

1.1 Honore de Balzac - un descifrator de drumuri în abordarea problemei respective.
1.2 Tipul avarului în oprea lui Molier
1.3 Critica moravurilor societății burgheze în literatura romană
 
CAPITOLUL 2 ,,O LUME MALEFICĂ PE CALE DE DISPARIȚIEI,,
2.1 Modele europene în proza lui Eugen Barbu
2.2 Parvenismul și obsesia banului în romanul ,,Groapa,, de Eugen Barbu.
2.3 Repere de analiză psihologică
2.4 Romanul ,,Groapa,, de Eugen Barbu în sistemul educațional
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE