Teza de licență - Gestiunea Riscului Valutar in Sistemul Bancar din Republica Moldova - ID:03627 - Volum 82 pagini


Categoria : Finante si Banci 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere...........5

Capitolul 1. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND RISCUL VALUTAR..........8

1.1. Aspecte conceptuale privind riscul valutar...................................8
1.2. Factorii determinanți de risc valutar.............................................12
1.3. Metode de gestiune a riscului valutar la nivel de bancă.............16

Capitolul 2. ANALIZA GESTIUNII RISCULUI VALUTAR ÎN SISTEMUL BANCAR DIN REPUBLICA MOLDOVA..........26
2.1. Cadrul regulator privind gestiunea riscului valutar în Republica Moldova…......27
2.2. Evaluarea, analiza și gestiunea riscului valutar în BC „Moldindconbank” S.A....30
2.3. Analiza retrospectivă și evaluarea rezultatelor gestiunii riscului valutar în sistemul bancar......36

Capitolul 3. DIRECŢII DE MINIMIZARE A RISCULUI VALUTAR ÎN SISTEMUL BANCAR.....47
3.1. Practici internaţionale privind gestiunea riscului valutar.......47
3.2. Fundamentarea gestiunii riscului valutar în contextul financiar actual din Republica Moldova .........55

Încheiere...................62
Bibliografie...............65
Anexe.........................67