Teza de licență - Gestiunea riscului valutar în cadrul băncilor comerciale din Republica Moldova - ID:03628 - Volum 62 pagini


Categoria : Finante si Banci 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND GESTIUNEA RISCULUI VALUTAR

1.1. Esența gestiunii riscului valutar
1.2. Metode, indicatori de evaluare a riscului valutar în activitatea băncii
1.3. Efectele politicii de gestiune a riscului valutar

CAPITOLUL II. ANALIZA GESTIUNII RISCULUI VALUTAR ÎN CADRUL BĂNCILOR
2.1. Cadrul normativ privind gestiunea riscului bancar
2.2. Analiza și determinarea expunerii la risc valutar a băncii
2.3. Importanța sistemului informațional în gestiunea riscului valutar
2.4. Monitorizarea și finanțarea riscului valutar în cadrul băncii

CAPITOLUL III. OPTIMIZAREA GESTIUNII RISCULUI VALUTAR ÎN SISTEMUL BANCAR AL REPUBLICII MOLDOVA
3.1. Experiențe internaționale privind gestiunea riscului valutar utile băncilor
3.2. Posibilitățile de acoperire a riscului valutar cu produse derivate

Încheiere
Bibliografie