Raport de practica la S.C. „MULTICONSTRUCT GRUP” S.R.L - ID:03629 - Volum 37 pagini


Categoria : Finante si Banci 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE..........3

Capitolul 1. Caracteristica generală a structurii şi organizării activităţii entităţii........4

1.1. Forma organizatorico-juridică şi baza legislativă de reglementare a contabilităţii în cadrul entităţii.......4
1.1.1. Structura organizatorică și administrativă a Societății Comerciale...............................................5
1.1.2. Organizarea activității muncii personalului din cadrul entității....................................................6
1.2. Organizarea contabilităţii la S.C. „MULTICONSTRUCT GRUP” S.R.L.........................................9
1.2.1. Reglementarea contabilității entității econimice...........................................................................9
1.2.2. Structura contabilității ca subdiviziune structural-organizatorică a entității...............................10
1.3. Automatizarea sistemului de ținere a contabilității entității...............................................................11

Capitolul 2. Diagnosticul indicatorilor economico-financiari ai S.C. „MULTICONSTRUCT GRUP” S.R.L.......14
2.1. Analiza indicatorilor principali ai activităţii economico-financiare a entităţii în dinamică.............14
2.2. Analiza componenţei şi structurii veniturilor pe tipuri de activităţi în dinamică.............................18
2.3. Analiza componenţei şi structurii veniturilor din vânzări în dinamică.............................................22

Capitolul 3. Proceduri și tehnici în planificarea misiunilor de audit al situațiilor financiare..................26
3.1. Proceduri analitice preliminare........................................................................................................26
3.2. Pragul de semnificație în auditul situațiilor financiare.....................................................................30
3.3. Proceduri de evaluare a riscurilor de audit…………………………………………………………31

ÎNCHEIERE...................36
BIBLIOGRAFIE.............37
ANEXE