Teza de doctor - Perfecționarea mecanismului financiar în întreprinderile din sistemul cooperaţiei de consum din Republica Moldova - ID:03631 - Volum 183 pagini


Categoria : Finante si Banci 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE (în română, engleză, rusă) 6
INTRODUCERE 9

1. REPERE TEORETICO-CONCEPTUALE PRIVIND MECANISMUL FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII 15

1.1. Abordări teoretico-metodologice cu privire la mecanismul financiar al întreprinderii 15
1.2. Mecanismul financiar în entitățile din cadrul sistemului cooperației de consum din Republica Moldova 32
1.3. Concluzii la capitolul 1 45

2. ESTIMAREA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE A ÎNTREPRINDERILOR COOPERAŢIEI DE CONSUM DIN REPUBLICA MOLDOVA 47
2.1. Analiza specificului activităţii economico-financiare a întreprinderilor și organizațiilor din sistemul cooperaţiei de consum a Republicii Moldova
47
2.2. Determinarea şi evaluarea rezultatelor financiare a entităților economice din cadrul sistemului cooperației de consum 56
2.3. Concluzii la capitolul 2 67

3. PERFECŢIONAREA MECANISMULUI FINANCIAR ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR SISTEMULUI COOPERATIST DIN REPUBLICA MOLDOVA 69
3.1. Mecanismul bugetării și planificării financiare - implicație eficientă în cadrul întreprinderilor cooperaţiei de consum din Republica Moldova
69
3.2. Prognozarea activității economico-financiare a entităților sistemului cooperației de consum din Republica Moldova prin aplicarea mecanismului financiar de modelare 85
3.3. Prioritățile dezvoltării instituțiilor financiare în structura sistemului cooperației de consum 102
3.4. Concluzii la capitolul 3 110

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI 112
BIBLIOGRAFIE 116
ANEXE 126