Teza de doctor - Gestiunea și optimizarea resurselor financiare ale întreprinderilor din industria de prelucrare a cărnii - ID:03632 - Volum 173 pagini


Categoria : Finante si Banci 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE (română, engleză, rusă) 5
LISTA ABREVIERILOR 8
INTRODUCERE 9

1. ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND GESTIUNEA RESURSELOR FINANCIARE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR 15

1.1. Aspecte conceptuale privind gestiunea resurselor financiare în cadrul întreprinderilor 15
1.2. Sinteza abordărilor actuale privind mecanismului formării şi utilizării resurselor financiare la întreprindere 26
1.3. Factorii determinanți ai volumului și structurii resurselor financiare 41
1.4. Concluzii la capitolul 1 47

2. PARTICULARITĂŢILE GESTIUNII RESURSELOR FINANCIARE ÎN VEDEREA OPTIMIZĂRII FLUXURILOR FINANCIARE ALE ÎNTREPRINDERILOR DIN INDUSTRIA DE PRELUCRARE A CĂRNII 49
2.1. Aspecte metodologice privind analiza și controlul resurselor financiare în cadrul întreprinderilor 49
2.2. Studiu comparativ al modului de formare a capitalului în cadrul întreprinderilor cu diferită formă organizatorico-juridică din industria de prelucrare a cărnii 65
2.3. Analiza particularităților utilizării resurselor financiare în cadrul întreprinderilor cu diferită formă organizatorico-juridică din industria de prelucrare a cărnii 74
2.4. Concluzii la capitolul 2 81

3. OPTIMIZAREA PROCESULUI DE FORMARE ȘI UTILIZARE A RESURSELOR FINANCIARE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR DIN INDUSTRIA DE PRELUCRARE A CĂRNII PRIN INTERMEDIUL MODELĂRII STĂRII DE ECHILIBRU FINANCIAR 83
3.1. Aprecierea echilibrului financiar și a eficienței utilizării resurselor financiare 83
3.2. Modelarea stării de echilibru financiar – condiție necesară pentru optimizarea procesului de gestiune a resurselor financiare în cadrul întreprinderilor 100
3.3. Direcții de îmbunătățire a mecanismului formării și utilizării resurselor financiare în întreprinderi 112
3.3. Concluzii la capitolul 3 119

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI 121
BIBLIOGRAFIE 125
ANEXE 139