Teza de doctor - Perfecționarea sistemului de gestiune financiară în cadrul instituțiilor de învățământ superior - ID:03633 - Volum 173 pagini


Categoria : Finante si Banci 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE 5
ANNOTATION 6
АННОТАЦИЯ 7
LISTA ABREVIERILOR 8
INTRODUCERE 10

1. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND PROCESUL DE GESTIUNE FINANCIARĂ ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR 18

1.1. Reflecții conceptuale privind conținutul și structura gestiunii financiare în instituțiile de învățământ superior 18
1.2. Mecanismul financiar al sistemului de gestiune financiară în instituțiile de învățământ superior 29
1.3. Practici internaționale privind finanțarea instituțiilor de învățământ superior în vederea abordării conceptului de universitate antreprenorială
38
1.4. Concluzii la capitolul 1 52

2. ANALIZA SPECIFICULUI SISTEMULUI DE GESTIUNE FINANCIARĂ A INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR 54
2.1. Politica de finanțare a instituțiilor de învățământ superior în Republica Moldova 54
2.2. Autonomia financiară – pilon de bază în cadrul autonomiei universitare în Republica Moldova 62
2.3. Estimarea sistemului de gestiune financiară a instituțiilor de învățământ superior în domeniul educației din Republica Moldova 70
2.4. Metode de determinare a eficienței cheltuielilor în instituțiile de învățământ superior prin prisma modelării econometrice 83
2.5 Concluzii la capitolul 2 98

3. DIRECȚII DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE GESTIUNE FINANCIARĂ A INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR 101
3.1. Mecanismul de finanțare a instituțiilor de învățământ superior 101
3.2. Franciza academică internațională – modalitate de finanțare prin internaționalizarea instituțiilor de învățământ superior 111
3.3. Perfecționarea sistemului de gestiune financiară a instituțiilor de învățământ superior prin atragerea surselor alternative de finanțare 125
3.4 Concluzii la capitolul 3 133

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI 135
BIBLIOGRAFIE 138
ANEXE 149