Teza de doctor - Compatibilitatea instituției insolvabilităţii din Republica Moldova cu reglementările Uniunii Europene - ID:03634 - Volum 171 pagini


Categoria : Finante si Banci 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE (română, rusă, engleză) ………5
LISTA ABREVIERILOR …………………………8
INTRODUCERE …………………………………9

1. ANALIZA SITUAŢIEI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL INSOLVABILITĂŢII ….………. 18

1.1. Analiza doctrinei juridice în domeniul insolvabilităţii la nivel european ………18
1.2. Analiza doctrinei juridice în domeniul insolvabilităţii din Republica Moldova …..24
1.3. Evoluţia noţiunii de insolvabilitate şi reflectarea principiilor europene în reglementarea naţională a insolvabilităţii …28
1.4. Formularea problemei de cercetare şi direcţii de soluţionare ………44
1.5. Concluzii la capitolul 1………46

2. COMPATIBILITATEA PREVEDERILOR LEGISLATIVE PRIVIND PERSOANELE SUPUSE PROCEDURILOR DE INSOLVABILITATE CU REGLEMENTĂRILE UNIUNII EUROPENE ȘI DECLANŞAREA PROCESULUI DE INSOLVABILITATE .…49
2.1. Persoanele supuse procedurilor de insolvabilitate .....................................................49
2.2. Organele de conducere a debitorului insolvabil - administratorul şi creditorii .......60
2.3. Condiţii de intentare a procesului de insolvabilitate ...................................................71
2.4. Concluzii la capitolul 2 …………………..………………………………………....…...77

3. REGLEMENTAREA PROCEDURILOR DE PREVENIRE A INSOLVABILITĂŢII ȘI A PROCEDURII DE RESTRUCTURARE ……80
3.1. Procedurile de prevenire a insolvabilităţii ……………………80
3.2. Procedura de restructurare accelerată şi efectele ei ………91
3.3. Procedura de restructurare ………….…………………………95
3.4. Concluzii la capitolul 3 ……………………………………………107

4. COMPATIBILITATEA PROCEDURII JUDICIARE DE FALIMENT A DEBITORULUI CU REGLEMENTĂRILE UNIUNII EUROPENE ……111
4.1. Reguli generale cu privire la procedurile de faliment ...…………111
4.2. Procedura simplificată a falimentului ………………………………115
4.3. Procedura falimentului ….……………..………………………………119
4.4. Repartizarea activelor şi închiderea procedurii falimentului .……126
4.5. Concluzii la capitolul 4 ………………………………………………136

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI …………139
BIBLIOGRAFIE …………………………………………147
ANEXE …………………………………………………158