Proiect - Diagnostic Financiar-Contabil - ID:03636 - Volum 48 pagini


Categoria : Finante si Banci 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Capitolul I: Cunoașterea generală a întreprinderii și a mediului său de afaceri 3
1.1 Informații generale despre întreprindere 3
1.1.1 Informaţii generale privind istoricul şi evoluţia recentă a întreprinderii 3
1.1.2 Locul întreprinderii în cadrul ramurii de activitate 4
1.1.3 Obiectivele curente şi cele pe termen lung ale întreprinderii 5
1.2 Informaţii privind rezultatele de ansamblu ale întreprinderii 5
1.2.1 Informaţii privind rezultatele economico – financiare ale întreprinderii 5
1.2.2 Informaţii privind structura capitalului permanent 6
1.3 Informaţii relative la personalul întreprinderii 6
1.4 Informaţii relative la procesul productiv şi mijloacele materiale 7
1.5 Informaţii privind relaţiile întreprinderii cu mediul său extern 8

Capitolul II: Diagnosticul propriu-zis 10
2.1 Analiza echilibrului funcțional 10
2.2.1 Elaborarea bilanțului funcțional 10
2.2.2 Analiza echilibrului funcţional prin indicatori în mărime absolută 12
2.2 Analiza ratelor de structură a utilizărilor şi resurselor bilanţului (analiză pe verticală a bilanţului funcţional 14
2.3 Analiza ratelor de finanțare 16
2.4 Analiza indicatorilor contabili tradiționali (SIG) 18
2.4.1 Analiza ratelor de rentabilitate 20
2.4.2 Analiza capacității de autofinanțare 23
2.5 Criterii bazate pe crearea de valoare 24
2.6 Analiza performanțelor prin indicatori bursieri 25
2.6.1 Criterii bursiere specifice abordării bazate pe comparația de piață 25
2.6.2 Criterii bursiere specifice abordării actuariale 27
2.7 Analiza situaţiei fluxurilor de trezorerie 28
2.7.1 Analiza fluxurilor de trezorerie prin rate 30
2.8 Analiza riscului de faliment 31
2.8.1 Analiza riscului de faliment conform modelului E. Altman 31
2.8.2 Analiza riscului de faliment conform modelului Conan & Holder 32
2.8.3 Analiza riscului de faliment conform modelului Robu-Mironiuc 33
2.8.4 Analiza riscului de faliment conform modelului Robu-Mironiuc I 35

Capitolul III Raport de diagnostic financiar – contabil 37
3.1 Partea introductivă 37
3.2 Prezentarea faptelor constatate 38
3.3 Recomandări 42
3.4 Concluzii 44

BIBLIOGRAFIE 48