Teza de doctor - Eficientizarea managementului corporativ în Republica Moldova în baza diagnosticului potenţialului economico-financiar al întreprinderii - ID:03637 - Volum 282 pagini


Categoria : Finante si Banci 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE (în română, engleză şi rusă) ……5
LISTA ABREVIERILOR …… 8
INTRODUCERE ………9

1. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND MANAGEMENTUL CORPORATIV ŞI EFICIENTIZAREA ACESTUIA ÎN BAZA DIAGNOSTICULUI POTENŢIALULUI ECONOMICO-FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII ……16

1.1. Management corporativ – formă de gestionare a întreprinderii ……….… 16
1.2. Abordări conceptuale privind diagnosticul potenţialului întreprinderii ….23
1.3. Metode de evaluare a eficienţei managementului corporativ …………..…..36
1.4. Concluzii la capitolul 1 ……….……….……….……….……….……………..…40

2. DIAGNOSTICUL POTENŢIALULUI ECONOMICO-FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERILOR ……42
2.1. Indicatorii generalizatori ce contribuie la diagnosticul potenţialului întreprinderii …... 42
2.2. Diagnosticul potenţialului economico-financiar al întreprinderilor autohtone .............. 62
2.3. Concluzii la capitolul 2 ……114

3. MODALITĂŢI DE EFICIENTIZARE A MANAGEMENTULUI CORPORATIV ÎN REPUBLICA MOLDOVA ….…116
3.1. Importanţa obligativităţii diagnosticului potenţialului entităţii economice ...…………. 116
3.2. Implementarea Codului de guvernanţă corporativă – ca măsură în procesul de eficientizare a managementului corporativ ……127
3.3. Concluzii la capitolul 3 ……146

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI ………148
BIBLIOGRAFIE ……….……….……….……….……151
ANEXE …………………………………………………167