Proiect de an - Riscul de Faliment al Intreprinderii - ID:03638 - Volum 41 pagini


Categoria : Finante si Banci 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

CAPITOLUL 1 – RISC ŞI FALIMENT
1.1. ÎNTREPRINDEREA
1.2. RISCUL ÎN AFACERI
1.3. TIPURI DE RISC
1.4. MODALITĂŢI DE MINIMIZARE A RISCULUI
1.5. FALIMENTUL

CAPITOLUL 2 – CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT

CAPITOLUL 3 – STUDIU DE CAZ: S.C. LUNCA DUNĂRII S.R.L.

3.1. PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI
3.2. EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI AI FIRMEI PE O PERIOADĂ DE DOI ANI
3.3. MODELE DE ANALIZĂ A INDICATORILOR PRIVIND RISCUL DE FALIMENT CU AJUTORUL METODEI SCORURILOR
3.3.1. MODELUL FUNCŢIEI SCOR FOLOSITE DE BANCA NAŢIONALĂ A FRANŢEI
3.3.2. MODELUL ALTMAN
3.3.3. MODELUL CONAN – HOLDER

CAPITOLUL 4 – CONCLUZII ŞI PROPUNERI
Bibliografie
Anexa – ANALIZA PERFORMANŢEI ÎNTREPRINDERII