Teza de master - Analiza și evaluarea riscului de faliment. Studiu comparativ Romania și Republica Moldova - ID:03640 - Volum 76 pagini


Categoria : Finante si Banci 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERI
INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Riscul de faliment și factorii determinanți ai acestuia

1.1. Elemente conceptuale privind falimentul și riscul de faliment
1.2. Factorii determinanți ai riscului de faliment
1.3. Posibilități de analiză și evaluare a riscului de faliment

CAPITOLUL II. Cadrul normativ privind "procedura falimentului" în România și Republica Moldova
2.1. Procedura falimentului în România
2.2. Procedura falimentului în Republica Moldova
2.3. Asemănări și deosebiri privind procedura falimentului

CAPITOLUL III. Metodologia cercetării privind analiza și evaluarea riscului de faliment
3.1. Populație țintă și eșantion
3.2. Modele de analiză, variabile și sursa datelor

CAPITOLUL IV. Rezultate și discuții
4.1. Analiza riscului de faliment în România
4.2. Analiza riscului de faliment în Republica Moldova
4.3. Elemente comune și diferențe privind analiza și evaluarea riscului da faliment: România vs. Republica Moldova

Concluzii
Bibliografie
Anexe