Teza de licență - Eficiența investițiilor străine în Republica Moldova în condițiile dezvoltării economiei de piață - ID:02383 - Volum 71 pagini


Categoria : Finante si Banci 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Abordări teoretice privind investițiile străine în condițiile economiei de piață

1.1. Aspecte definitorii și conceptuale ale investițiilor străine
1.2. Rolul investițiilor străine în dezvoltarea economiei de piață
1.3. Practici internaționale ale politicilor de atragere a investițiilor străine

CAPITOLUL II. Analiza contribuției investițiilor străine în Republica Moldova la dezvoltarea economiei de piață
2.1. Cadrul legal și instituțional privind politica de atragere a investițiilor străine în Republica Moldova
2.2. Dinamica și structura investițiilor străine în Republica Moldova
2.3. Impactul investițiilor străine asupra economiei Republicii Moldova

CAPITOLUL III. Strategii de atragere a investițiilor străine pentru perfecționarea procesului de dezvoltare a economiei Republicii Moldova
3.1. Probleme privind activitatea investiţională în Republica Moldova
3.2. Politici și strategii de atragere a investițiilor străine pentru dezvoltarea economiei Republicii Moldova

Concluzii
Bibliografie
Anexe