Teza de an - Evaluarea riscului valutar utilizînd poziția valutară - ID:03642 - Volum 33 pagini


Categoria : Finante si Banci 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

Capitolul I. Abordări teoretice privind evaluarea riscului valutar

1.1. Conceptul și esența evaluării riscului valutar
1.2. Metode și indicatori de evaluare a riscului valutar
1.3. Politica de gestiune a riscului valutar

Capitolul II. Analiza evaluării riscului valutar prin poziția valutară în Republica Moldova
2.1. Cadrul normativ privind poziția valutară a băncilor
2.2. Evaluarea riscului valutar prin poziţia valutară

Concluzii generale
Bibliografie
Anexe