Lucrare de licenta - O Comparatie intre Sistemele Bugetare dintre Romania si Republica Moldova - ID:03644 - Volum 47 pagini


Categoria : Finante si Banci 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

1. Introducere pag.2
2. Ce reprezintă sistemul bugetar pag.2
3. Bugetul de stat pag.3
4. Conţinutul bugetului: Clasificarea veniturilor şi cheltuielilor pag.6
5. Bugetul Uniunii Europene pag.8
6. Principii bugetare pag.12
7. Deficitul Bugetar pag.15

8. Studiu de caz: ESTE POSIBILĂ ADERAREA REPUBLICII MOLDOVA
LA UNIUNEA EUROPEANĂ, URMÂND MODELUL ROMÂNIEI?
a) Condiţiile aderării la Uniunea Europeană pag.17
b) Criterii ce trebuie îndeplinite înainte de deschiderea negocierilor de aderare
c) Beneficii şi costuri ale aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană
d) Sunt arbitrare criteriile de convergenţă nominală stabilite la Maastricht?
e) Convergenţă reală pag.23
f) Sprijinul financiar comunitar pe care îl va primi Republica Moldova dupa aderarea la Uniunea Europeană
g) Pactul de Stabilitate şi Creştere ca instrument de coordonare pag.30

9. Concluzii pag.37
10. Anexe pag.39
11. Bibliografie pag.44