Teza de doctorat - Fundamentele evaluării performanței bugetare la nivelul administrației publice centrale - ID:03646 - Volum 212 pagini


Categoria : Finante si Banci 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE 5
ANNOTATION 6
AННОТАЦИЯ 7
LISTA ABREVIERILOR 8
INTRODUCERE 10

1. ABORDĂRI TEORETICO-METODOLOGICE A PERFORMANȚEI BUGETARE ÎN SECTORUL PUBLIC 16

1.1. Reformarea managementului finanțelor publice și dezvoltarea viziunii contemporane a bugetării 16
1.2. Abordarea doctrinală și legislativă a performanței bugetare în sectorul public 29
1.3. Analiza situației privind reforma managementului finanțelor publice în Republica Moldova în contextul bugetării bazate pe performanță și identificarea problematicii în domeniu 41
1.4. Concluzii la capitolul 1 50

2. PRACTICI INTERNAȚIONALE PRIVIND BUGETAREA BAZATĂ PE PERFORMANȚĂ ȘI POSIBILITĂȚI DE APLICARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 52
2.1. Conexiunea dintre politicile publice, planificarea strategică și bugetare 52
2.2. Dezvoltarea modelelor de planificare bugetară la nivelul administrației publice centrale 59
2.3. Studiul comparativ privind aplicarea instrumentelor de asigurare a performanțelor bugetare și identificarea oportunităților de utilizare în Republica Moldova 70
2.4. Analiza implementării bugetării bazate pe performanță în administrația publică centrală din Republica Moldova și direcțiile de dezvoltare a sistemului de evaluare a performanței 85
2.5. Concluzii la capitolul 2 97

3. ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI BUGETARE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CENTRALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA PRIN CONFORMAREA MANAGEMENTULUI FINANȚELOR PUBLICE LA PRINCIPIILE EUROPENE 100
3.1. Elaborarea metodologiei de evaluare a performanțelor bugetare sistemice din perspectiva ajustării managementului finanțelor publice la principiile europene 100
3.2. Perfecționarea conexiunii dintre documentele de politici publice, cadrul bugetar pe termen mediu și bugetul anual 108
3.3. Dimensionarea și analiza performanței bugetare prin aplicarea metodologiei de evaluare a performanței sistemice 117
3.4. Modelul econometric de evaluare a interdependenței dintre cheltuielile publice și produsul intern brut în Republica Moldova 129
3.5. Concluzii la capitolul 3 138

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI 141
BIBLIOGRAFIE 144
ANEXE 159