Teza de master - Impactul reformei sistemului fiscal asupra gradului de eficiență a controlului fiscal de stat - ID:05716 - Volum 74 pagini


Categoria : Finante si Banci 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Declaraţia privind propria răspundere 3
Lista abrevierilor 4
Introducere 5

Capitolul I. ASPECTE GENERALE ALE CONTROLULUI FISCAL DE STAT 8

1.1 Conceptul controlului fiscal de stat: esenţă şi principii de efectuare 8
1.2 Criteriile de atribuire a gradului de eficienţă a controlului fiscal de stat 12
1.3 Experienţe internaţionale în reformarea sistemului fiscal 16

Capitolul II. ANALIZA CORAPORTULUI „REFORMĂ-EFICIENŢĂ” ÎN REALIZAREA CONTROLULUI FISCAL DE STAT 21
2.1 Reforma institutului de controlul fiscal de stat privită prin prisma evoluţiei cadrului legal 21
2.2 Metodologia organizării controlului fiscal de stat în Republica Moldova la etapa actuală 23
2.3 Eficienţa controlului fiscal european: aspecte practice de drept comparat la nivelul statelor membre şi instituţiilor comunitare 31

Capitolul III. EFICIENŢA ORGANIZĂRII ŞI EFECTUĂRII CONTROLULUI FISCAL DE STAT 40
3.1 Procedura de efectuare a controlului fiscal cameral 40
3.2 Procedura de efectuare a controlului fiscal la faţa locului 42
3.3 Procedura de efectuare a controlului fiscal repetat 45
3.4 Contestarea actelor şi deciziilor de control fiscal 49
3.5 Căi de eficientizare a controlului fiscal de stat 57

Concluzii şi recomandări 60
Bibliografie 63
Adnotare (în română) 67
Adnotare (în engleză) 68
Anexe 69