Teza de master - Rolul impozitelor şi taxelor locale ca surse principale de venit ale bugetelor locale (ex.Municipiul Chişinău) - ID:05720 - Volum 72 pagini


Categoria : Finante si Banci 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Declaraţia privind asumarea răpunderii 3
Lista abrevierilor 4
Introducere 5

I. BAZELE CONCEPTUALE PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE 8

1.1 Bugetele locale ca baza autonomiei financiare autorităţilor publice locale 8
1.2 Aspecte de bază privind veniturile bugetelor locale 11
1.3 Experienţa internaţională în formarea veniturilor bugetelor locale 19

II. EVALUAREA SISTEMULUI IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE ÎN MUNICIPIUL CHIŞINĂU DIN PERSPECTIVA IMPACTULUI ASUPRA BUGETULUI LOCAL 24
2.1 Cadrul legal privind sistemul impozitelor şi taxelor locale în Republica Moldova 24
2.2 Analiza politicii bugetar-fiscale la nivelul municipiului Chişinău 37
2.3 Aportul impozitelor şi taxelor la acumulările financiare în bugetul municipiului Chişinău 43

III. ROLUL IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE ÎN SPORIREA ACUMULĂRILOR BUGETARE LA NIVELUL MUNICIPIUL CHIŞINĂU 48
3.1 Eficienţa acumulărilor bugetare la nivel local prin intermediul impozitelor şi taxelor 48
3.2 Căi de armonizare a politicii în domeniul impozitelor şi taxelor locale în contextul asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană 54

Concluzii şi recomandări 61
Bibliografie 63
Anexe 67