Teza de licenta - Particularităţile creditării persoanelor juridice de către băncile comerciale - ID:05721 - Volum 84 pagini


Categoria : Finante si Banci 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere........... p.3

Capitolul I: Conceptul de credit şi politica de creditare... p.6

1.1 Caracteristica generală şi tipologia creditelor........................... p.6
1.2 Creditul bancar – clasificarea şi preţul acestuia......................p.14
1.3 Politica de creditare a băncilor comerciale...............................p.27

Capitolul II: Analiza operaţiunilor de creditare a persoanelor juridice în cadrul BC „Victoriabank”......p.35
2.1 Analiza activităţii economico-financiare a băncii comerciale „Victoriabank” S.A......p.35
2.2 Gestiunea procesului de creditare a persoanelor juridice de către „Victoriabank” S.A. .....p.44
2.3 Analiza activităţii de creditare desfăşurată de către BC „Victoriabank”........p.57

Capitolul III: Riscul în activitatea de creditare.................p.64
3.1 Definirea riscului de creditare........p.64
3.2 Modalităţi de prevenire şi minimizare a riscurilor creditare.p.69

Concluzii şi propuneri.............p.77
Bibliografie..............................p.81
Anexe