Referat - Funcționarea și dezvoltarea sistemului financiar-bancar în Republica Moldova - ID:05727 - Volum 6 pagini


Categoria : Finante si Banci 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere 2

1. Delimitări conceptuale privind noțiunea și componentele sistemului financiar-bancar.........3
2. Funcțiile și rolul elementelor sistemului financiar-bancar 6
3. Organizarea și funcționarea instituțiilor bancare din RM 10
4. BNM ca pilon în asigurarea stabilității financiare 14

Concluzii 20
Bibliografie 21