Teza de licenta - Posibilități de finanțare exogenă a întreprinderii Efes Moldova Vitanta Brewery SA - ID:05731 - Volum 67 pagini


Categoria : Finante si Banci 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

I. CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND SURSELE DE FINANȚARE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII

1.1 Esența și conținutul teoretic al surselor de finanțare
1.2 Clasificarea surselor de finanțare a întreprinderii
1.3. Importanța metodelor moderne de finanţare în cadrul agenţilor economici

II. ANALIZA FINANȚĂRII EXOGENE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII EFES MOLDOVA VITANTA BREWERY SA
2.1 Caracteristica generală a întreprinderii Efes Moldova Vitanta Brewery SA
2.2 Analiza surselor endogene și exogene de finanțare în cadrul întreprinderii Efes Moldova Vitanta Brewery SA
2.3 Criterii de formare a structurii financiare optime la întreprindere

III. OPTIMIZAREA POSIBILITĂȚILOR DE FINANȚARE EXOGENĂ A COMPANIEI EFES MOLDOVA VITANTA BREWERY SA
3.1 Probleme și obstacole privind finanțarea exogenă a întreprinderii
3.2 Tehnici optime de optimizare a finanțării exogene a întreprinderilor

Concluzii şi recomandări
Bibliografie
Anexe