Teza de licenta - Managementul activității de atragere a investițiilor străine directe în Republica Moldova - ID:05735 - Volum 68 pagini


Categoria : Finante si Banci 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERI
INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. FUNDAMENTE TEORETICE PRIVIND INVESTIȚIILE STRĂINE DIRECTE

1.1 Definiția și tipologia investițiilor
1.2 Conceptul și esența economică a investițiilor străine directe
1.3 Instrumente de atragere și promovare a investițiilor străine directe

CAPITOLUL 2. ACTIVITATEA DE ATRAGERE ȘI PROMOVARE A INVESTIȚIILOR STRĂINE DIRECTE ÎN ECONOMIA NAȚIONALĂ
2.1 Particularitățile realizării investițiilor străine directe în economia autohtonă
2.2 Caracteristica climatului investițional în Republica Moldova

CAPITOLUL 3. PERFECȚIONAREA ACTIVITĂȚII DE ATRAGERE A INVESTIȚIILOR STRĂINE DIRECTE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
3.1 Optimizarea modalităților de atragere a investițiilor străine directe în Republica Moldova
3.2 Direcții de promovare a investițiilor străine directe în economia națională

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE