Teza de doctor - Strategii investiţionale ca instrument al dezvoltării durabile a întreprinderilor (experiența Elveției și a Republicii Moldova) - ID:05736 - Volum 178 pagini


Categoria : Finante si Banci 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE..............................5
LISTA TABELELOR....................8
LISTA FIGURILOR....................9
LISTA ABREVIERILOR............. 11

INTRODUCERE .......................12
1. FUNDAMENTELE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND INVESTIȚIILE ȘI MANAGEMENTUL INVESTIȚIONAL

1.1. Conceptul de investiții și abordările managementului investițional .......................... 18
1.2. Activitatea investițională ca factor al competitivității și dezvoltării durabile a întreprinderilor ........ 30
1.3. Analiza indicelui competitivității globale și dezvoltarea pieței financiare a Elveției și țărilor din regiunea transfrontaliera: Moldova-România-Ucraina .....39
1.4. Concluzii la capitolul 1 ........50

2. EVALUAREA ACTIVITĂȚII INVESTIȚIONALE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE
2.1. Analiza tendințelor investiționale în activitatea întreprinderilor autohtone .................... 52
2.2. Climatul investițional și activitatea investițională a întreprinderilor din Elveția ............ 61
2.3. Abordări metodologice în cercetarea gestiunii investiționale la întreprinderi ................. 69
2.4. Nivelul activității investiționale a întreprinderilor din Republica Moldova și Elveția: rezultatele cercetării ..79
2.5. Concluzii la capitolul 2........89

3. PERFECŢIONAREA ACTIVITĂȚII DE INVESTIȚII ȘI ELABORAREA STRATEGIILOR INVESTIȚIONALE ÎN PROCESUL DEZVOLTĂRII DURABILE A ÎNTREPRINDERILOR
3.1. Analiza influenței factorilor interni şi externi asupra activității investiționale a întreprinderilor....91
3.2. Identificarea problemelor şi factorilor de stimulare a activității investiționale în întreprinderi.......102
3.3. Actualizarea strategiilor investiționale ale întreprinderilor autohtone............................. 110
3.4. Dezvoltarea activităţii de investiţii în cadrul întreprinderilor autohtone în baza programei computerizate „Strateg-Invest”..........119
3.5. Concluzii la capitolul 3.......132

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI...........134
BIBLIOGRAFIE...........................................................138
ANEXE.......................................................................150