Teza de licenta - Investițiile străine directe – forța promotoare a dezvoltării durabile a economiei naționale - ID:05737 - Volum 66 pagini


Categoria : Finante si Banci 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Lista Abrevieri
INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. FUNDAMENTE TEORETICE ALE INVESTIȚIILOR STRĂINE DIRECTE

1.1 Abordări conceptuale privind investițiile străine directe
1.2 Formele realizării investițiilor străine directe
1.3. Rolul investițiilor străine directe în dezvoltarea economică a țării gazdă

CAPITOLUL 2. PARTICULARITĂȚILE INVESTIȚIILOR STRĂINE DIRECTE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
2.1. Evoluția fluxurilor de investiții străine directe în Republica Moldova
2.2. Specificul climatului investițional în Republica Moldova

CAPITOLUL 3. DEZVOLTAREA DURABILĂ A ECONOMIEI REPUBLICII MOLDOVA PRIN INVESTIȚII STRĂINE DIRECTE
3.1. Direcțiile impactului investițiilor străine directe asupra economiei naționale
3.2. Rolul investițiilor străine directe în dezvoltarea industrială a Republicii Moldova
3.3. Căi de asigurare a dezvoltării durabile a economiei naționale prin investiții străine directe

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE