Teza de licenta - Acordarea creditelor de consum pe termen mediu în sistemul bancar din Republica Moldova - ID:05738 - Volum 70 pagini


Categoria : Finante si Banci 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND CREDITELE BANCARE

1.1. Conceptul și caracteristica generală a creditului bancar
1.2. Clasificarea și funcțiile creditelor bancare
1.3. Particularități specifice ale acordării creditelor de consum

CAPITOLUL II. ANALIZA ACTIVITĂȚII DE CREDITARE ÎN BĂNCILE COMERCIALE DIN REPUBLICA MOLDOVA
2.1. Reglementarea și supravegherea activității de creditare în Republica Moldova
2.2. Analiza sistemului de creditare în sistemul bancar din Republica Moldova
2.3. Analiza și evoluția portofoliului de credite în sistemul bancar

CAPITOLUL III. ACORDAREA CREDITELOR DE CONSUM PE TERMEN MEDIU ÎN SISTEMUL BANCAR DIN REPUBLICA MOLDOVA
3.1. Analiza creditelor de consum pe termen mediu acordate în băncile comerciale din Republica Moldova
3.2. Metode de calculare și achitare a dobânzilor și creditelor acordate
3.3. Direcții de eficientizare a acordării creditelor de consum în Republica Moldova

Concluzii şi recomandări
Bibliografie
Anexe