Teza de licenta - Perfecționarea creditării prin leasing financiar a persoanelor juridice în Republica Moldova - ID:05739 - Volum 70 pagini


Categoria : Finante si Banci 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

I. ARGUMENTAREA TEORETICĂ ȘI METODOLOGICĂ A CONCEPTULUI DE CREDITARE PRIN LEASING FINANCIAR

1.1. Definirea creditării prin leasing financiar
1.2. Factorii de influență asupra creditării prin leasing financiar
1.3. Particularitățile privind creditarea persoanelor juridice prin leasing financiar

II. ANALIZA CREDITĂRII PRIN LEASING FINANCIAR A PERSOANELOR JURIDICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
2.1. Cadrul legislativ și normativ de reglementare a creditării prin leasing financiar
2.2. Creditarea prin leasing financiar a persoanelor juridice în BC „Mobiasbanca – OTP Group” S.A.: evaluări cantitative și structurale
2.3. Analiza impactului creditării prin leasing financiar a persoanelor juridice în BC „Mobiasbanca – OTP Group” S.A. asupra performanței bancare

III. PERFECȚIONAREA GESTIUNII CREDITĂRII PRIN LEASING FINANCIAR A PERSOANELOR JURIDICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
3.1. Practica internațională în domeniul creditării prin leasing financiar a persoanelor juridice
3.2. Raționalizarea creditării prin leasing financiar în Republica Moldova

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE