Teza de licenta - Rolul creditului bancar pentru dezvoltarea tinerilor antreprenori - ID:05740 - Volum 61 pagini


Categoria : Finante si Banci 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND CREDITELE BANCARE

1.1. Conceptul și caracteristica generală a creditului bancar
1.2. Clasificarea și funcțiile creditelor bancare
1.3. Particularități specifice ale acordării creditelor pentru tineri antreprenori

II. ANALIZA ACTIVITĂȚII DE CREDITARE BANCARĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA
2.1. Reglementarea și supravegherea activității de creditare bancară în Republica Moldova
2.2. Analiza sistemului de creditare în sistemul bancar din Republica Moldova
2.3. Analiza și evoluția portofoliului de credite în sistemul bancar

III. PERFECȚIONAREA MECANISMULUI DE CREDITARE A TINERILOR ANTREPRENORI ÎN SISTEMUL BANCAR AUTOHTON
3.1. Analiza programelor de creditare bancară pentru tinerii antreprenori din Republica Moldova
3.2. Perfecționarea procesului de creditare a persoanelor juridice în Republica Moldova
3.3. Direcții de eficientizare a creditării tinerilor antreprenori utilizate în practica internațională

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE