Teza de licenta - Respectarea drepturilor omului în procedura extrădării - ID:06124 - Volum 77 pagini


Categoria : Finante si Banci 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERILOR 2
INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND DREPTURILE OMULUI ȘI EXTRĂDAREA

1.1. Determinarea dezvoltării juridice a drepturilor omului 7
1.2. Fundamentarea evoluției istorice a instituției extrădării 12
1.3. Analiza noțiunii și a elementelor generale ale drepturilor omului 17
1.4. Cercetarea aspectelor conceptuale ale extrădării 21
1.5. Concluzii la capitolul I 25

CAPITOLUL II. DISPOZIȚII SPECIFICE PRIVIND RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI ÎN PROCEDURA EXTRĂDĂRII
2.1. Analiza prevederilor naționale și internaționale privind respectarea drepturilor omului în procedura extrădări 26
2.2. Identificarea legăturii între instituția extrădării și a drepturilor omului 31
2.3. Cercetarea garanţiilor procesuale de protecţie a drepturilor omului la extrădare 35
2.4. Determinarea elementelor extrădării deghizate și a privării de libertate în contextul drepturilor omului 40
2.5. Concluzii la capitolul II 44

CAPITOLUL III. ANALIZA PRACTICĂ A CAUZELOR DE EXTRĂDARE
3.1. Analiza respectării drepturilor persoanei în procesul extrădării prin prisma analizei practice a cazurilor de extrădare 45
3.2. Cercetarea practică a unor cazuri controversate ce se referă la instituţia extrădării 53
3.3. Analiza situațiilor de încetare a procesului penal în privința persoanelor extrădate pentru executarea pedepsei în Republica Moldova 57
3.4. Concluzii la capitolul III 62

CONLUZII ȘI RECOMANDĂRI 63
BIBLIOGRAFIE 66
Anexe:
Model de cerere de asistenţă judiciară internaţională în materie penală 75