Teza de licenta - Gestiunea creditelor bancare acordate persoanelor fizice în baza „Mobiasbanca” – OTP Group - ID:05741 - Volum 67 pagini


Categoria : Finante si Banci 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE……2

1. ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND OPERAŢIUNILE DE CREDIT ALE PERSOANELOR FIZICE

1.1. Concepţii teoretico-metodologice privind creditarea……………...........................................5
1.2. Etapele procesului de creditare acordate persoanelor fizice………………………………...10
1.3. Riscul aferent creditelor acordate persoanelor fizice………………………………………..13

2. EVALUAREA PORTOFOLIULUI DE CREDITE ACORDATE PERSOANELOR FIZICE ÎN CADRUL „MOBIASBANCA” – OTP GROUP
2.1. Tipologia creditelor acordate persoanelor fizice……………………………………………..19
2.2. Analiza portofoliului de credite acordat persoanelor fizice…………………………………..20
2.3. Evaluarea garanțiilor și riscurilor aferente portofoliului de credite acordat persoanelor fizice……35

3. DIRECȚII DE PERFECȚIONARE A PORTOFOLILULUI DE CREDITE ACORDAT PERSOANELOR FIZICE ÎN R. MOLDOVA
3.1. Evoluţia pieții de creditare a persoanelor fizice în Republica Moldova……………………...41
3.2. Probleme și căi de perfecționare a procesului de creditare a persoanelor fizice în Republica Moldova……55

CONCLUZII……………………………60
REFERINȚE BIBLIOGRAFICE…………63
ANEXE…………………………………65