Teza de master - Planificarea bugetară în Republica Moldova - ID:05770 - Volum 70 pagini


Categoria : Finante si Banci 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE………3

1. ABORDĂRI TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND PLANIFICAREA BUGETARĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA……6

1.1. Esența și geneza planificarii bugetare…………………………………………………6
1.2. Cadrul legal și instituțional în domeniul planificării bugetare………………………16

2. ANALIZA COMPARATIVĂ A PLANIFICĂRII BUGETARE ÎNTRE REPUBLICA MOLDOVA ȘI ȚĂRILE UE…23
2.1. Practicile internaționale privind planificarea bugetară............................................................23
2.2. Analiza CBTM-lui ca instrument de planificare bugetară la nivel național și internațional.....34
2.3. Analiza planificării bugetare în Republica Moldova raportată la cadrul UE............................43

3. OPORTUNITĂȚILE REFORMEI ÎN DOMENIUL PLANIFICĂRII BUGETARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA....50
3.1. Analiza SWOT a planificării bugetare în Republica Moldova.................................................50
3.2. Direcții ale reformei planificării bugetare prin prisma practicilor internaționale.....................53

CONCLUZII.................................................60
REFERINȚE BIBLIOGRAFICE.......................63
ANEXE.........................................................67