Teze de licență la comandă la facultatea de finanțe și bănci, asigurări, piețe de capital. Redactarea lucrărilor de master, proiecte de specialitate la finanțe.

Teza de licenta - Eficientizarea metodelor de gestiune a riscului de credit - ID:01961 - Volum 61 pagini

Introducere……4

Capitolul I. CONCEPTE TEORETICE PRIVIND GESTIUNEA RISCULUI DE CREDITARE 7

1.1. Definirea şi factorii determinanţi ai riscului de credit   7 
1.2. Criterii şi indicatori de evaluare a riscului de credit   13 
1.3. Modul de apreciere a riscului de credit     18 
 
Capitolul II. GESTIUNEA RISCULUI DE CREDIT ÎN CADRUL BC „VICTORIABANK” SA  22
2.1. Identificarea riscului de credit  22 
2.2. Analiza riscului de credit al băncii   33 
2.3. Identificarea problemelor aferente gestiunii riscului de credit)  39 
 
Capitolul III. PERFECŢIONAREA GESTIUNII RISCULUI DE CREDIT ÎN CADRUL B.C. „VICTORIABANK” S.A  44
3.1. Căi de eficientizare a riscului de credit    44 
3.2. Recomandari privind diminuarea riscului de credit in B.C.„Victoriabank” S.A.  49
 
Încheiere     55 
Bibliografie  57

Anexe         59

Teza de licenta - Politica cursului valutar și influența lui asupra Republicii Moldova - ID:02586 - Volum 64 pagini

Introducere
 
CAPITOLUL I. Aspecte teoretice mecanismului cursului valutar
1.1. Cursul valutar – conceptul, tipologie, funcţii
1.1.1. Formarea cursului valutar
1.1.2. Tipologia cursurilor de schimb
1.1.3. Funcțiile cursului de schimb
1.2. Factorii care determină comportamentul cursului de schimb valutar
1.3. Reglementarea cursului valutar

CAPITOLUL II. Metode de influenţă a cursului valutar în componenţa comerţului exterior
2.1. Modele de formare a cursului valutar
2.1.1. Determinarea cererii şi ofertei de valută şi a cursului valutar de echilibru pe piaţă.
2.1.2. Dependenţa dintre cursul valutar, preţuri şi elasticitate. Condiţia Marshall-Lerner
2.2. Modelul de formare a cursului valutar Mundell-Fleming şi analiza factorilor de influenţă
2.3. Metoda de determinare a cursului oficial al leului moldovenesc
2.4. Gestiunea riscului valutar macroeconomic

CAPITOLUL III. Modalitaţi de gestionare a cursului valutar moldovenesc şi corelarea lui cu factorii de dezvoltare economici
3.1. Principalele variabile macroeconomice asupra cursului valutar
3.2. Corelarea cursului valutar cu comerţul exterior din Republica Moldova
3.3. Influenţa fluxurilor de remitenţe asupra cursului de scimb al leului moldovenesc
3.4. Dinamica fluxului de  investiţii în Republica Moldova asupra cursului valutar

Concluzie
Bibliografie
Anexe

Raport de practica la BC „Victoriabank” SA - ID:02585 - Volum 46 pagini

 
Introducere
 
1. Reglementarea, controlul, supravegherea și normativele economice obligatorii ale activității băncii comerciale 
2. Statutul băncii. Structura organizatorică și de conducere a băncii comerciale 
3. Resursele băncii, modul de formare a lor 
4. Modul deschiderii, modificării și închiderii conturilor la bancă 
5. Operațiunile de decontare, efectuate de banca comercială 
6. Operațiunile de casă ale băncii comerciale 
7. Operațiunile de credit și investiționale ale băncii comerciale 
8. Operațiunile cu valută, tipurile și modul organizării lor 
9. Rezultatul activității băncii comerciale și rapoartele financiare anuale ale băncii BC „Victoriabank” SA 
 
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Analiza creditelor neperformante în cadrul băncilor autohtone - ID:02584 - Volum 60 pagini

INTRODUCERE 
 
CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND CREDITELE NEPERFORMANTE

1.1. Elementele şi trăsăturile creditelor bancare
1.2. Factorii apariţiei creditelor neperformante
1.3. Indicatori şi criterii de evaluare a creditelor bancare din perspectiva calităţii

CAPITOLUL II. METODE DE DIMINUARE A CREDITELOR NEPERFORMANTE UTILIZATE ÎN BĂNCILE AUTOHTONE
2.1. Cadrul normativ privind creditele neperformante
2.2. Caracteristica metodelor de diminuare a creditelor neperformante
2.3. Proceduri de recuperare a creditelor neperformante 
 
CAPITOLUL III. PERFECTIONAREA GESTIUNII CREDITELOR NEPERFORMANTE
3.1. Practici internaţionale de gestiune a creditelor neperformante aplicabile în sistemul bancar autohton
3.2. Conlucrarea băncilor în prevenirea apariţiei creditelor neperformante
3.3. Eficientizarea gestiunii creditelor neperformante în sistemul bancar autohton  

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE