Teze de licență la comandă la facultatea de finanțe și bănci, asigurări, piețe de capital. Redactarea lucrărilor de master, proiecte de specialitate la finanțe.

Teza de an - Specificul operațiunilor cu carduri bancare în condițiile expansiunii plăților electronice - ID:03641 - Volum 43 pagini

Introducere

Capitolul I. Abordarea conceptuală privind cardurile bancare în sistemul de plati electronice

1.1 Evoluția și concepte privind cardurile bancare utilizate în practica economică
1.2 Operațiunile cu cardurile bancare în cadrul sistemului de plăți electronice
1.3 Implimentarea și utilizarea cardurilor bancare ca instrument de plată

Capitolul II. Analiza economico financiara a băncii comerciale Moldova Agroindbank SA
2.1 Caracteristici generale a activității băncii comerciale Moldova Agroindbank SA
2.2 Analiza operațiunilor cu carduri bancare utilizate în cadrul băncii comerciale Moldova Agroindbank SA

Capitolul III. Tendințe de îmbunătățire a utilizării cardurilor bancare ca instrument modern de plată
3.1 Probleme, perspective privind implementarea și utilizarea cardurilor bancare ca instrument modern de plată.
3.2 Soluții și recomandări pentru BC Moldova Agroindbank privind implementarea și utilizarea cardurilor bancare.

Concluzii și recomandări
Bibliografie
Anexe