Teza de licenta - Popularea și valorificarea unităţii teritoriale - ID:05415 - Volum 74 pagini


Categoria : Geografie si Istorie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere
 
1. Caracteristicile fizico – geografice ale teritoriului şi rolul lor în procesul de umanizare a unităţii teritoriale         
1.1. Relieful – suport al aşezărilor umane
1.1.1. Rolul reliefului în apariţia şi dezvoltarea aşezărilor
1.1.2. Repartiţia populaţiei şi aşezărilor pe unităţi de relief
1.1.3. Gradul de umanizare pe trepte hipsometrice
1.2. Apa – element determinant în apariţia aşezărilor
1.2.1. Elemente de hidrografie si utilizarea apelor in regiune
1.2.2. Raportul vetrelor de aşezări cu reţeaua hidrografica
1.3. Clima şi habitatul uman
1.3.1. Caracteristicile climatice şi influenţa lor asupra populaţiei şi activităţilor umane
1.4. Rolul elementelore biopedogeografice în popularea teritoriului
1.4.1. Vegetaţia naturală
1.4.2. Pădurea şi rolul ei în viaţa locuitorilor
1.4.3. Păşunile naturale – baza unui păstorit cu tradiţie
1.4.4. Fauna. Vânătoarea şi pescuitul
1.4.5. Solurile şi utilizarea lor agricolă
 
2. Popularea unităţii teritoriale
2.0. Populaţia – elementul dinamic al aşezărilor umane
2.0.1. Evoluţia numerică a populaţiei
2.0.2. Densitatea populaţiei şi impactul acesteia asupra mediului
2.0.3. Structura etno-culturală a populaţiei şi rolul ei în valorificarea mediului
2.1. Evoluţia reţelei de aşezări
2.1.1. Vechimea aşezărilor omeneşti
2.1.2. Descoperiri arheologice în unitatea teritorială
2.1.3. Atestarea documentară a aşezărilor
2.1.4. Aşezările umane prezente în documentele  istorice vechi
2.1.5. Sate dispărute şi sate în curs de dispariţie
2.2. Evoluţia vetrelor de aşezări
2.2.1. Suprafaţa totală şi a vetrelor
2.2.2. Densitatea şi dispersia aşezărilor
2.3. Tipologia şi funcţiile aşezărilor rurale
2.4. Funcţiile aşezărilor urbane. Zonele functionale
2.5. Relaţia aşezărilor umane cu mediul natural de-a lungul timpului
2.6. Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane
2.7. Potenţialul de dezvoltare a aşezărilor umane
 
3. Dinamica valorificării potenţialului natural şi modificările intervenite în unitatea teritorială
3.1. Moduri de intervenţie
3.1.1. Asezările omenesti
3.1.2. Agricultura
3.1.3. Hidroamelioraţiile
3.1.4. Industria
3.1.5. Infrastructura
3.2. Efectele intervenţiilor antropice în cadrul unităţii teritoriale
3.2.1. Reducerea suprafeţelor naturale
3.2.2. Introducerea în circuitul agricol a unor suprafeţe noi de teren prin desecare
3.2.3. Modificări hidrografice
3.2.4. Noi forme de relief
3.2.5. Modificării în floră si faună
3.2.6. Starea mediului înconjurător
 
Concluzie
Bibliografie
Anexe