Teza de licenta - Instaurarea regimului sovietic în Basarabia 1940-1941 - ID:02035 - Volum 70 pagini


Categoria : Geografie si Istorie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere……3
 
Cap. I. Aspecte introductive cu privire la regimul sovietic

1.1  Repere istorice de ordin general cu privire la regimul sovietic…………………………………6
1.2  Istoriografia constituirii și evoluției Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești……………12
1.3  Particularităţile regimului totalitar comunist din Moldova Sovietică…………………………..18
 
Cap. II. Modalitatea de instaurare a regimului sovietic în Basarabia între anii 1940-1941
2.1 Etapele cronologice ale instaurării regimului sovietic în Basarabia…………………………….25
2.2 Modalitatea de anexare și formare a RSSM din 1940…………………………………………..32
2.3 Evoluția politică a Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti după formare……………….38
 
Cap. III Delimitarea politicii regimului sovietic în Basarabia între anii 1940-1941
3.1 Politica de represiune a regimului sovietic în sudul Basarabiei în anii 1940-1941……………..44
3.2 Politica socială și economică a regimului sovietic în anii 1940-1941 pe teritoriul RSSM……...51
3.3 Politica culturală a regimului sovietic în Basarabia între anii 1940-1941………………………55 
 
Concluzii………………………61
Bibliografia……………………63
Anexe (Decretul Sovietului Suprem al U.R.S.S.  din 02.08.1940 cu privire la formarea RSSM)...68