Teza de licenta - Ioan Botezătorul în cultura popoarelor creștine - ID:02036 - Volum 103 pagini


Categoria : Geografie si Istorie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE.
 
I. VIAȚA ȘI ACTIVITATEA  SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL
1. Personolitatea Sf Ioan Botezătorul în Noul Testament.
2. Omagiu adus Sf Ioan de către Sf Parinti pentru misiunea ca Înainte Mergător a Domnul nostru Iisus Hristos.
 
II. BOTEZUL SF IOAN ȘI TAINA BOTEZULUI CREȘTIN.
1. Legatura dintre Botezul lui Ioan si Botezul Mîntuitorului Iisus Hristos.
2.Care este prifigurarea celorlalte sase feluri de Botez si care este înțelesul lor în Mîntuirea omenirii atât în Vechiul și Noul Testament cât și până în zilele noastre.
 
III. PROOROCUL IOAN BOTEZĂTORUL, ÎN CULTURA POPORELOR CREȘTINE ȘI AL ALTELOR RELIGII ALE LUMII.
1. În iconografie.
2. În arte plastice.
3. În literatură.
 
CONCLUZII.
BIBLIOGRAFIE.