Teza de licenta - Nicolae Milescu – un erudit la intersecţie de veacuri - ID:02037 - Volum 57 pagini


Categoria : Geografie si Istorie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTĂRI
INTRODUCERE……………2
 
CAPITOLUL I: NICOLAE MILESCU SPĂTARUL - PERSONALITATE PLURIVALENTĂ A CULTURII EUROPENE……5
1.1. Nicolae Milescu Spătarul – primul călător literar ………5            
 
CAPITOLUL II:  NICOLAE MILESCU SPĂTARUL – SPIRIT CREATOR………28
2.1. Jurnalul de călătorie în China. Creatia literară a lui N. Spătarul…………28
2.2. Călătoria în China obiecte şi realizări  ………………………………………36
 
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI…………50
BIBLIOGRAFIE……………………………………52
ANEXE…………………………………………………54