Teza de an - Elementele patrimoniului natural și arhitectural din raionul Șoldănești - ID:05416 - Volum 33 pagini


Categoria : Geografie si Istorie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

1. Introducere
1.1. Actualitatea temei
1.2. Scopul si obiectivele cercetarii

2. Elemente patrimoniale naturale și botanice ale raionului Șoldănești
2.1. Documente de arhiva si exemple de rezervații peisagistice
2.2. Acte privind ariile protejate

3. Locul și obiectul cercetărilor 

3.1. Pozitia fizico-geografica a raionului Soldanesti
3.2. Harta raionului, harta și schema rezervațiilor peisagiste


4. Starea actuala a raionului Șoldănești
4.1. Varietatea florei și faunei
4.2. Surse de poluare   
4.3. Consecintele turismului
4.4. Masuri de prevenire
4.5. Pasaportul ecologic al raionului Șoldanești

Concluzii
Bibliografie