Teza de licență - Regimul spațio-temporal al presiunii atmosferice și al vînturilor pe teritoriul RM - ID:05417 - Volum 68 pagini


Categoria : Geografie si Istorie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

1. Caracterizarea generală a presiunii aerului și a vânturilor pe teritoriul Republicii Moldova

1.1. Caracterizarea generală a presiunii aerului și a vânturilor din Republica Moldova
1.2. Monitoringul presiunii aerului și a vânturilor în Republica Moldova

2. Regimul spațio-temporal al presiunii atmosferice pe teritoriul Republicii Moldova
2.1. Variația zilnică a presiunii atmosferice
2.2. Variația anuală a presiunii atmosferice
2.3. Variațiile periodice și neperiodice (accidentale) ale presiunii atmosferice pe teritoriul republicii

3. Regimul vânturilor pe teritoriul Republicii Moldova
3.1. Variația zilnică și anuală a direcției vântului
3.2. Variația zilnică și anuală a intensității (vitezei) vântului
3.3. Influența vântului asupra temperaturii aerului

4. Potențialul energetic eolian al teritoriului Republicii Moldova și perspectivele valorificării lui
4.1. Caracterizarea spațio-temporală a potențialului energetic eolian al Republicii Moldova
4.2. Perspectivele valorificării potențialului energetic eolian al teritoriului Republicii Moldova

5. Utilizarea materialelor climatice din studiul efectuat în predarea unor lecții la cursul de Geografia fizică a Republicii Moldova
5.1. Proiectul didactic 1. Caracterizarea generală a presiunii aerului și a vânturilor din Republica Moldova
5.2. Proiectul didactic 2. Variația și repartiția spațială a presiunii aerului și a vânturilor pe teritoriul Republicii Moldova

Concluzii și recomandări
Biliografie
Anexe