Teza de doctor - Evaluarea potenţialului energetic eolian al Republicii Moldova - ID:05418 - Volum 245 pagini


Categoria : Geografie si Istorie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE (în română, engleză şi rusă) 6
LISTA ABREVIERILOR 9
INTRODUCERE 11

1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ESTIMAREA POTENŢIALULUI ENERGETIC EOLIAN PE PLAN NAŢIONAL ŞI MONDIAL 21

1.1. Noţiuni generale despre originea şi caracteristicile vântului 21
1.2. Primele încercări în elaborarea Cadastrului energetic eolian al Republicii Moldova 26
1.3. Studii recente privind evaluarea potenţialului energetic eolian al Republicii Moldova……… 27
1.4. Atlasul European al Vântului – prima lucrare amplă la nivel internaţional în domeniu 34
1.5. Scopul general al tezei şi sarcinile necesare de realizat 38
Concluzii la capitolul 1 39

2. METODE ŞI SOFTWARE PENTRU EVALUAREA POTENŢIALULUI EOLIAN 41
2.1. Introducere 41
2.2. Metode de evaluare a potenţialului energetic eolian - o privire de ansamblu 42
2.2.1. Metode de evaluare a potenţialului energetic eolian folosind datele măsurărilor la suprafaţa solului 42
2.2.2. Metode de evaluare a potenţialului energetic eolian folosind bazele de date despre vânt disponibile la nivel mondial 44
2.2.3. Clasificarea metodologiilor avansate de evaluare a potenţialului energetic eolian 46
2.2.4. Metodologii avansate de evaluare a potenţialului energetic eolian 49
2.2.5. Software ce permit evaluarea potenţialului energetic eolian la microscară şi amplasarea parcurilor eoliene 52
2.3. Metodologiile Atlasului Vântului şi software-ul Wind Atlas Analysis and Application Progr 55
2.3.1. Introducere 55
2.3.2. Esenţa Metodei Atlasului Vântului 56
2.3.3. Metoda Atlasului Vântului: etapa de analiză a datelor despre vânt 58
2.3.4. Metoda Atlasului Vântului: etapa aplicării pentru prezicerea vântului 60
2.3.5. Modelul rugozităţilor suprafeţei terenului 60
2.3.6. Modelul umbririi create de obstacole 63
2.3.7. Limitări şi erori ale Metodei Atlasului Vântului 65
2.4. Aplicabilitatea Metodei Atlasului Vântului la Evaluarea Resurselor Energetice Eoliene ale Republicii Moldova 67
Concluzii la capitolul 2 70

3. PROCESAREA ŞI ANALIZA DATELOR ISTORICE DESPRE VÂNT 73
3.1. Evoluţia Serviciului Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova 73
3.2. Ce este procesarea datelor despre vânt 74
3.3. Informaţii despre vânt disponibile în Republica Moldova 75
3.4. Descriere succintă a staţiilor meteorologice din Republica Moldova 78
3.5. Rezultatele procesării datelor primare despre vânt........................... 80
Concluzii la capitolul 3 ........................................................................90

4. EVALUAREA ŞI VALIDAREA POTENŢIALUL ENERGETIC EOLIAN AL REPUBLICII MOLDOVA.........92
4.1. Noţiuni introductive...............................................................................................................92
4.2. Algoritmul calculării hărţilor vitezei medii anuale a vântului şi densităţii de putere..........93
4.2.1. Hărţile prezise ale vitezei medii anuale a vântului şi densităţii de putere pentru regiunea de nord la înălţimea de 50 şi 100 m.......96
4.2.2. Hărţile prezise ale vitezei medii anuale a vântului şi densităţii de putere pentru regiunea centru la înălţimea de 50 şi 100 m.......100
4.2.3. Hărţile prezise ale vitezei medii anuale a vântului şi densităţii de putere pentru regiunea de sud la înălţimea de 50 şi 100 m......105
4.3. Potențialul electric eolian al Republicii Moldova ............................................................................... 109
4.3.1. Clasele turbinei eoliene........................................................................................................................... 109
4.3.2. Clasificarea teritoriului în funcție de viteza medie anuală a vântului..................................................... 109
4.3.3. Clasificarea teritoriului în funcție de densitatea de putere eoliană......................................................... 111
4.3.4. Potențialul tehnic eolian în termeni de densitate de putere..................................................................... 113
4.3.5. Potențialul tehnic eolian în termeni de putere electrică instalată............................................................ 117
4.4. Validarea evaluării potenţialului energetic eolian al Republicii Moldova.................................... 118
4.4.1. Metode de validare.................................................................................................................................. 118
4.4.2. Validare potenţialului energetic eolian al Republicii Moldova.............................................................. 120
Concluzii la capitolul 4 .............................................................................................................................. 122

5. UTILIZAREA REZULTATELOR EVALUĂRII POTENŢIALULUI EOLIAN PENTRU DEZVOLTAREA UNEI CENTRALE ELECTRICE EOLIENE........124
5.1. Noţiuni generale............................................................................................................................................ 124
5.2. Principalii paşi în implementarea Centralelor Electrice Eoliene în Republica Moldova.......... 125
5.3. Identificarea şi selectarea amplasamentului cu potenţial eolian pronunţat şi poziţionarea preliminară a turbinelor eoliene.....125
5.4. Caracteristicile principale ale turbinei eoliene şi modelarea acestora.......................................130
5.5. Rezultate obţinute...........................................................................................................................133
Concluzii la capitolul 5 .......................................................................................................137

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI....................................139
BIBLIOGRAFIE ..........................................................................143
ANEXE .............................................................................................152