Teza de licență - Ierarhiile sociale în vechiul regim francez - ID:02042 - Volum 80 pagini


Categoria : Geografie si Istorie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE 3

CAP. I. REPERE ISTORICE CU PRIVIRE LA VECHIUL REGIM FRANCEZ

1.1 Aspecte de ordin general aferente vechiului regim francez 7
1.2 Cauzele izbucnirii revoluției franceze din 1789 13
1.3 Istoriografia cronologică a răsturnării vechiului regim francez 21

CAP. II. IDENTIFICAREA IERARHIILOR SOCIALE ÎN VECHIUL REGIM FRANCEZ
2.1 Clasificarea și delimitarea stărilor sociale în vechiul regim francez 28
2.1.1 Starea unu – Clerul 31
2.1.2 Starea doi – Nobilimea 33
2.1.3 Starea trei – Burghezia, tăranii, muncitorii urbani 37
2.2 Societatea franceză în perioada monarhiei absolute 40

CAP. III. SITUAȚIA POLITICĂ ȘI SOCIALĂ DIN FRANȚA POST REVOLUȚIE DIN 1789
3.1 Reacția socială și internațională după revoluția franceză 46
3.2 Reformele sociale și politice ulterior căderii regimului monarhic din Franța 52
3.3 Reflectarea revoluției franceze asupra ierarhiilor sociale în statele europene 58

CAP. IV. PROIECT DIDACTIC 62

Concluzii 69
Bibliografie 72
Anexe 76