Proiect - Portretul filosofului în protrepticul lui Aristotel - ID:02046 - Volum 16 pagini


Categoria : Geografie si Istorie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

I. INTRODUCERE.
a. Motivația alegerii temei. Anunțarea structurii lucrării

II. FILOSOFIA ȘI PROTREPTICUL
a. Importanța protrepticului în filosofia greacă.
b. Motivații pentru practicarea filosofiei la alți filosofi (Pitagora, Platon)
c. Ce este filosofia pentru Aristotel. (Anton Dumitriu, Philosophia Mirabilias)
d. Portrete ale filosofului. Portretul filosofului în Metafizica I, 1.

III. STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR PRIVIND PROTREPTICUL LUI ARISTOTEL
a. Istoria Protrepticului aristotelic.
b. Despre text, pierderea și regăsirea sa. Istoria editării lui.

IV. ARISTOTEL: PORTRETUL FILOSOFUILUI ÎN PROTREPTIC
a. Specificul abordării aristotelice. Argumentele lui Aristotel pentru practicarea filosofiei în Protreptic
b. Cum este filosooful. Portretul ideal al filosofului în protreptic.

V. CERCETĂRI ACTUALE PRIVIND ROLUL FILOSOFULUI ȘI FILOSOFIEI ÎN CULTURĂ
a. Actualitatea considerațiilor sale din Protreptic. Rapotări exegetice privind considerațiile aristotelice