Teza de licență - Diversitatea şi importanţa patrimoniului natural din raionul Șoldănești - ID:05419 - Volum 85 pagini


Categoria : Geografie si Istorie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

1. VALOAREA MONDIALĂ ŞI NAŢIONALĂ A PATRIMONIULUI NATURAL

1.1. Patrimoniul natural ca component a patrimoniului mondial
1.2. Elemente ale patrimoniului natural din Republica Moldova
1.3. Documente de arhiva privind obiectele naturale valoroase şi acte legislative privind ariile naturale protejate de strat

2. LOCUL, OBIECTUL ŞI METODELE DE CERCETARE
2.1. Pozitia geografica a raionului Soldanesti
2.2. Particularităţile pedoclimatice
2.3. Condiţile fizico-geografice
2.4. Metodele de cercetare

3. ELEMENTE ALE PATRIMONIULUI NATURAL DIN RAIONUL ŞOLDĂNEȘTI
3.1. Elemente naturale hidrologice valoroase (izv. Din s. Climăuţii de Jos, Sămăţcani, Zahorna ş.a.)
3.2. Elemente naturale geologice valoroase (MNGP Socola, Aflorimentul Răspopeni, cariera de lângă st. Cale ferată Şoldăn.)
3.3. Elemente naturale peisajere valoroase (RP Climăuţii de Jos, RP Dobruşa, RP Poiana Curătura ş.a.)

4. IMPORTANŢA PATRIMONIULUI NATURAL DIN RAIONUL ŞOLDĂNEȘTI
4.1. Importanţa cognitivă şi de conştientizare a populaţiei
4.2. Valoarea turistică
4.3. Management durabil al resurselor naturale valoroase
4.4. Masuri de prevenire a exploatării iraţionale

CONCLUZII
RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE