Teza de licență - Evoluția istorică a integrării europene - ID:02051 - Volum 83 pagini


Categoria : Geografie si Istorie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere .......3

Capitolul I. Ideea de uniune europeană.

1.1. Germenii ideii de uniune europeană .........................................9
1.2. Ideea europeană în perioadele interbelică și postbelică ........10
1.3. Părinții fondatori ai Uniunii Europene ........................................16

Capitolul II. Etapele realizării Uniunii Europene.
2.1. Tratatele inițiale .............................................................................29
2.2. Progresele realizate până la Actul Unic European ....................46
2.3. Tratatele de la Maastricht și de la Amsterdam .........................51
2.4. Tratatul de la Nisa și Convenția privind viitorul Europei ..........63
2.5. Tratatul de la Lisabona ................................................................68

Capitolul III. Modalități de aplicare în cadrul lecțiilor a studiului ”Evoluția istorică a integrării europene”.
3.1. Proiect didactic ”Evoluția ideii de unificare europeană” ..........................................74
3.2. Proiect didactic ”Esența și evoluția Uniunii Europene” ...........................................77

Concluzii .............79
Bibliografie .........81