Teza de doctor - Propaganda sovietică în privința Poloniei, Finlandei, Țărilor Baltice și României în anii 1939-1940 după semnarea Pactului sovieto-german de neagresiune - ID:02085 - Volum 167 pagini


Categoria : Geografie si Istorie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE............................5
LISTA ABREVIERILOR............8
INTRODUCERE......................9

1. PROPAGANDA SOVIETICĂ ÎN FAZA EUROPEANĂ A CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL – OBIECT AL CERCETĂRII ISTORICE......18

1.1. Propaganda și misiunea ei în Uniunea Sovietică în anii 1939-1940.........18
1.2. Istoriografia propagandei sovietice privind ocuparea teritoriilor românești............. ........24
1.3. Sursele documentare despre propaganda sovietică în sprijinul realizării Pactului Molotov- Ribbentrop....34
1.4. Concluzii la capitolul 1.........39

2. PROPAGANDA U.R.S.S. DE LA SEMNAREA PACTULUI MOLOTOV-RIBBENTROP LA RĂZBOIUL CU POLONIA, FINLANDA ȘI ANEXAREA CELOR TREI ȚĂRI BALTICE.....41
2.1. Turnura propagandei sovietice după încheierea Pactului de neagresiune cu Germania.........41
2.2. Motivarea politico-ideologică a împărțirii Poloniei..................................................................50
2.3. Campania propagandistică în „războiul de iarnă” cu Finlanda ...................................60
2.4. Proiectele U.R.S.S. de ocupare și anexare a Țărilor Baltice și sarcinile propagandei......... .70
2.5. Concluzii la capitolul 2........................................................................... ... 82

3. MESAJUL PROPAGANDISTIC AL UNIUNII SOVIETICE FAȚĂ DE ROMÂNIA ÎN PERIOADA AUGUST 1939 – MARTIE 1940......84
3.1. Relațiile româno-sovietice și propaganda până la 23 august 1939.......84
3.2. România în fața presiunii politice și propagandistice sovietice după semnarea Pactului sovieto - german de neagresiune....95
3.3. Concluzii la capitolul 3.........105

4. UNELTIRILE PROPAGANDEI SOVIETICE ÎN VEDEREA OCUPĂRII TERITORIILOR ROMÂNEȘTI ÎN PERIOADA 29 MARTIE - 2 AUGUST 1940..........107
4.1. Preliminariile sovietice privind „soluționarea” problemei Basarabiei și propaganda..........107
4.2. Notele ultimative sovietice din 26-27 iunie 1940 ca mijloc de propagandă în vederea ocupării Basarabiei și părții de nord a Bucovinei....123
4.3. Mijloacele și caracterul propagandei privind anexarea Basarabiei........134
4.4. Concluzii la capitolul 4...........144

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI......147
BIBLIOGRAFIE.....152