Teza de doctor - Carte și cenzură în Basarabia (1812-1917) - ID:05185 - Volum 381 pagini


Categoria : Geografie si Istorie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE (în limbile română, rusă și engleză).........5
SIGLE ȘI ABREVIERI......8
INTRODUCERE.........9

1. REPERE ISTORIOGRAFICE ȘI SURSE ISTORICE ÎN PROBLEMA CĂRȚII ȘI CENZURII

1.1. Repere istoriografice in problema cartii si cenzurii
1.2. Izvoarele istorice ale cercetării.......45
1.3. Concluzii la capitolul 1.........55

2. INSTITUȚIA CENZURII IMPERIALE SI FORMELE DE CONTROL ASUPRA CĂRȚII
2.1. Structura organelor de cenzură în sistemul de stat al Imperiului Rus si formele de control asupra cărții .....58
2.2. Proiecte de reformare a cenzurii imperiale și organele de supraveghere a producției de carte.............68
2.3. Cenzura externă și internă a cărților în alte limbi .............80
2.4. Concluzii la capitolul 2.............92

3. IMPACTUL CENZURII ȚARISTE ASUPRA CĂRȚII RELIGIOASE IN BASARABIA
3.1. Cenzura sinodală și cartea religioasă tipărită în Basarabia.........95
3.1.1. Filiala Basarabeană a Societății Biblice Ruse și difuzarea Cărților Sfinte.......... 105
3.1.2. Biblia românească de la Sankt Petersburg sub impactul cenzurii țariste.............112
3.1.3. Alte cărți religioase ieșite sub cenzură...........116
3.2. Cenzorii de circumscripție și problema cărții vechi românești în bibliotecile parohiale.....120
3.3. Circulația tipăriturilor religioase în Basarabia și cenzura țaristă..........134
3.4. Concluzii la capitolul 3.....146

4. CARTEA LAICĂ SUB IMPACTUL CENZURII
4.1. Cartea laică și cenzura .............149
4.2. Cărțile în vizorul vameșilor de la oficiile de carantină de la Prut.......155
4.3. Cenzura civila, problema cenzorului de limba română și epoca manuscriselor cenzurate...172
4.4. Literatura didactica basarabeană: traduceri, reeditări și modele impuse de cenzură............180
4.5. Concluzii la capitolul 4.......195

5. BIBLIOTECILE SUB IMPACTUL CENZURII
5.1. Completarea fondului de carte în bibliotecile publice și private (studiu de caz).....198
5.1.1. Biblioteca lui Dimitrie Govdelas în mrejele cenzurii.......................................200
5.1.2. Biblioteca boierului Constantin Tufescu .................................................218
5.1.3. Biblioteca boierului Alexandru Cotruță .............. .....................................227
5.1.4. Biblioteca lui Paul Gore și alte fațete ale cenzurii.......................................234
5.2. Biblioteca Comisiei Guberniale Științifice a Arhivelor din Basarabia.........245
5.4. Concluzii la capitolul 5..........254

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDARI.........256
BIBLIOGRAFIE.......................................................261
ANEXE ...................................................................283