Teza de licenta - Mișcări naționale în Basarabia din secolul XX - ID:02087 - Volum 71 pagini


Categoria : Geografie si Istorie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERILOR 2
INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. CERCETAREA ISTORICĂ A MIȘCĂRILOR NAȚIONALE DE PE TERITORIUL BASARABIEI

1.1 Cercetarea etapelor și perioadelor mișcării naționale a românilor din Basarabia (1812-1918). 7
1.2 Fundamentarea mișcării naționale din Basarabia până la Unirea din 1918 14
1.3 Delimitarea marilor evenimente din Basarabia din a doua jumătate a secolului XIX-lea 21
1.4 Determinarea istorică a mișcării naționale a românilor din Basarabia (1905-1914) 25
1.5 Analiza mișcărilor naționale pentru autodeterminarea națională moldovenească din perioada anilor 1917-1991 31

CAPITOLUL II. IDENTIFICAREA ELEMENTELOR MIȘCĂRII NAȚIONALE DIN BASARABIA ÎN ANII '80
2.1 Retrospectiva istorică a formării RSSM ca generator al mișcării naționale din anii '80. 37
2.2 Fundamentarea premiselor declanșării mişcării de eliberare naţională din RSSM în 1989-1991 44
2.3 Analiza evenimentelor petrecute în timpul mișcării de eliberare naţională din 1989-1991 51
2.4 Consecințele și urmările mișcării de eliberare naţională din 1989-1991 58

CONCLUZII 64
BIBLIOGRAFIE 68
ANEXE 73